• Besplatna dostava: Europa za narudžbe €100+ i Hrvatska za narudžbe HRK 300+

  • Pretplati se i ostvari -15% na prvu kupnju 

Politika privatnosti

Datum stupanja na snagu: 10. studenog 2020. godine


Društvo Primrose d.o.o., Jarunska 27, OIB: ( „Primrose“) ovom Politikom privatnosti uređuje način prikupljanja podataka i njihovo korištenje prilikom korištenja internetske stranice u svom vlasništvu, matinataskincare.com („internetska stranica“). Primrose djeluje kao voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Voditelj obrade“) te određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka. Svrha ove Politike privatnosti je pružiti korisnicima navedene internetske stranice informacije o načinu skupljanja i obrade osobnih podataka prilikom korištenja internetske stranice matinataskincare.com, tko je Voditelj obrade, tko su primatelji podataka (osobe kojima se sukladno ugovoru i zakonskim odredbama prosljeđuju podaci), koje osobne podatke obrađujemo, u koje svrhe i koliko dugo podatke čuvamo te informacije o kolačićima.


Za potrebe ove Politike privatnosti, naziv „korisnik“ predstavlja zajednički naziv za korisnike internetske stranice i kupce u internetskoj trgovini, koji su definirani u Općim uvjetima korištenja internetske trgovine.


Prikupljanje podataka


Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pod osobnim podacima smatraju se korisnikovi identifikacijski podaci, odnosno podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje tijekom korištenja usluga internetske stranice. Osobni podaci prikupljaju se isključivo na temelju dobrovoljnog davanja takvih informacija od strane korisnika internetske stranice, odnosno internetske trgovine, poput ispunjavanja obrasca tijekom naručivanja proizvoda ili prilikom prijave na newsletter. Dodatno, neosobne informacije i podaci mogu biti automatski prikupljani putem internetskih kolačića.

Za potrebe poslovanja Voditelj obrade prikuplja sljedeće podatke:

• ime i prezime
• adresu prebivališta
• e-mail adresu
• kontakt telefon
• adresu za dostavu (ako se razlikuje od adrese prebivališta)


Voditelj obrade se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika usluga internetske trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovom Politikom privatnosti.


Ako je korisnik mlađi od 16 godina, mora obavijestiti roditelja ili skrbnika o ovoj Politici privatnosti kako bi Voditelj obrade dobio njihov pristanak za korištenje korisnikovih osobnih podataka.Obrada podataka


Podatke o korisniku Voditelj obrade koristi u navedene svrhe:Obrada narudžbe i ispunjenje ugovorne obveze


Voditelj obrade prikuplja podatke prilikom naručivanja proizvoda putem internetske trgovine. Prikupljaju se gore navedeni podaci o identitetu korisnika, podaci za kontakt, podaci za slanje pošiljke, podaci o plaćanju i drugi podaci koji su nužni za provedbu transakcije. Internetska stranica ne bilježi broj korisnikove kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke te za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane koja enkripcijom štiti podatke korisnika.


Poboljšanje internetske stranice


Web poslužitelj Voditelja obrade automatski zapisuje dolje navedene tehničke podatke o korisnicima radi pravilnog prikazivanja internetske stranice, u sigurnosne svrhe i za potrebe analize performansi internetske stranice. Web poslužitelj Voditelja obrade kod pristupanja internetskoj stranici privremeno pohranjuje naziv domene ili IP adresu računala koje pristupa, kao i datum pristupa, upite o datotekama od strane posjetitelja internetske stranice, vrstu preglednika, http ili https povratni kod i veličinu datoteka prenesenih tijekom posjeta.


Ispunjenje zakonskih obveza


Voditelj obrade obrađuje osobne podatke korisnika u svrhu ispunjenja poreznih, računovodstvenih i drugih zakonskih obveza. Također, osobni podaci korisnika obrađuju se u određenim zakonom propisanim slučajevima, odnosno u slučajevima kad je Voditelj obrade na to obvezan sudskom ili drugom obvezujućom odlukom.


Uz privolu korisnika


U određenim situacijama Voditelj obrade može zatražiti privolu korisnika za obradu njegovih osobnih podataka (za upotrebu određenih kolačića; u slučaju pretplate na newsletter). U svakom trenutku korisnik će imati mogućnost povlačenja navedene privole.

Vaši podaci neće se upotrebljavati u druge svrhe osim gore navedenih, bez da vas obavijestimo o tome i zatražimo privolu u određenim slučajevima kad je to potrebno.


Čuvanje privatnosti osobnih podataka


Voditelj obrade se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih korisnika internetske stranice, te se obvezuje s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim važećim propisima Republike Hrvatske. Voditelj obrade ne smije osobne podatke korisnika neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza, kao što je gore navedeno.


Izjava o prikupljanju osobnih podataka

Kupovinom proizvoda u internetskoj trgovini dajem suglasnost da društvo Primrose d.o.o. kao Voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka i njegovi poslovni partneri kao Izvršitelji obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, prikupljaju, obrađuju te međusobno prosljeđuju i razmjenjuju sljedeće podatke (dalje u tekstu: obrada podataka): podatke o mojim narudžbama (ime i prezime, adresa, poštanski broj, grad, država, broj telefona, adresa elektronske pošte te podaci o dostavi, isti navedenima ili drugi ako se razlikuju od navedenih podataka) te podaci potrebni za primanje newslettera (adresa elektronske pošte).
Spomenutu suglasnost za obradu podataka dajem u svrhu izvršenja plaćanja i dostave naručenog proizvoda.
Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti. Povlačenjem izjave o suglasnosti u cijelosti će prestati obrada mojih podataka.


Dostavljanje osobnih podataka trećim osobama

Osobni podaci korisnika štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih Voditelj obrade neće ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u gore navedene svrhe. Potrebne osobne podatke Voditelj prosljeđuje isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbe korisnika. Korisnik ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih ili nepotpunih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti Voditelju obrade.
Voditelj obrade jamči da e-mail adresu i ostale podatke korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima dostavna služba, ovlaštene službe izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Voditelja obrade te sprječavanja eventualnih zloporaba.
Voditelj obrade ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Voditelj obrade za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane (WS Pay i PayPal) koja enkripcijom štiti podatke korisnika.


Kolačići – „cookies“

Internetska stranica matinataskincare.com koristi kolačiće (eng. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, analizu prometa i spremanje podataka o narudžbama. Nastavkom korištenja internetske stranice matinataskincare.com potvrđujete suglasnost s korištenjem kolačića.
Kolačići su male tekstne datoteke koje društvo Primrose šalje na računalo korisnika i spremaju se na računalu u trenutku pregleda internetske stranice te im kasnije društvo Primrose ima pristup. Oni omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju postavke korisnika za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iznova aktiviraju. Kolačićima koji se čuvaju na računalu društvo Primrose može pristupiti onda kad korisnik posjeti internetsku stranicu matinataskincare.com ili otvori elektroničku poštu koju Društvo Primrose pošalje. Zahvaljujući njima društvo Primrose može prikazivati korisnicima relevantne rezultate.

Najznačajniji kolačići koje koristimo su:

• Strogo nužni kolačići. Oni su nužni kako bi se osigurao rad internetske stranice iz tehničke perspektive.
• Funkcijski kolačići. Oni nam pomažu unaprijediti iskustvo korisnika na način da pamte njegove izbore.
• Ciljani kolačići. Ovi se kolačići koriste kako bi društvo Primrose postavilo oglase na druge stranice koje korisnik posjećuje ili s ciljem izbjegavanja pojavljivanja oglasa korisniku koji je upoznat s društvom Primrose.

Kolačiće Voditelj obrade obrađuje isključivo uz vaš pristanak. Kako biste povukli pristanak ili pristali na upotrebu kolačića, odaberite odgovarajuće postavke u vašem pretraživaču. Međutim, određene funkcije internetske stranice možda neće raditi bez kolačića.


Zaštita vaših podataka

Voditelj obrade vodi računa o odgovarajućim fizičkim, tehničkim i organizacijskim mjerama zaštite osobnih podataka korisnika od neovlaštenog pristupa, uništenja, izmjene, otkrivanja ili korištenja na bilo koji drugi način, kako bi osigurao privatnost i sigurnost osobnih podataka koji su mu dani u posjed. Pristup osobnim podacima korisnika ograničen je samo na one zaposlenike koji trebaju znati navedene informacije u svrhu ispunjenja ugovorne obveze ili pružanja neke druge usluge.

Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta nije u potpunosti siguran te, upravo zbog toga, Voditelj obrade ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na www.matinataskincare.com stranicu, i nije odgovoran za eventualnu zlouporabu od treće strane koja takve informacije primi.


Pohrana i rok čuvanja podataka

Voditelj obrade će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za gore navedene svrhe ili do zakonom propisanog roka. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.Prava korisnika

Pravo na pristup osobnim podacima


Korisnik ima pravo pitati Voditelja obrade u koje svrhe koristi njegove podatke, te pristup takvim osobnim podacima. Dodatno, korisnik ima pravo znati svrhu obrade njegovih podataka, kategorije osobnih podataka koji se čuvaju, treće strane s kojima se njegovi osobni podaci dijele, koliko dugo se njegovi osobni podaci zadržavaju te tko je izvor njegovih osobnih podataka (u slučaju da osobne podatke Voditelj obrade nije dobio od korisnika).

Ako želite znati posjeduje li Voditelj obrade vaše osobne podatke, svrhu obrade, s kim se vaši osobni podaci dijele ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, molimo vas da nas kontaktirate na info@matinataskincare.com.


Pravo na ispravak osobnih podataka


Korisnik ima pravo tražiti od Voditelja obrade da ispravi ili uklonit pogrešno unesene podatke ili koji više ne vrijede (zastarjeli su).


Pravo na brisanje osobnih podataka


Korisnik ima pravo tražiti od Voditelja obrade da prekine obradu njegovih podataka ili obriše osobne podatke koji se nalaze u njegovom posjedu. Međutim, u slučaju da su navedeni osobni podaci nužni za izvršenje određenih ugovornih obveza Voditelja obrade prema korisniku, Voditelj obrade možda neće biti u mogućnosti izvršiti takve ugovorne obveze. Također, ako su navedeni osobni podaci potrebni u svrhu pridržavanja zakonskih obveza od strane Voditelja obrade, zahtjev korisnika neće biti moguće riješiti.


Pravo na ograničenu obradu vaših osobnih podataka


Korisnik ima pravo tražiti od Voditelja obrade ograničenu obradu osobnih podataka ako osporava točnost osobnih podataka, ako je obrada nezakonita ili Voditelju obrade više nisu potrebni osobni podaci za svrhu obrade, ali ih korisnik zahtijeva zbog postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ili ako je korisnik uložio prigovor na obradu osobnih podataka, očekujući potvrdu legitimnih razloga Voditelja obrade koji nadilaze korisnikove razloge.

U slučaju ograničene obrade osobnih podataka, takvi osobni podaci smiju se obrađivati samo uz privolu korisnika, osim u iznimnim slučajevima, kao što su pohrana, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, zaštita prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog javnog interesa države članice EU.


Pravo na prigovor na način rukovanja vašim osobnim podacima


Korisnik ima pravo prigovoriti na obradu osobnih podataka prema zakonskim osnovama koje Voditelj obrade smatra legitimnim. Dodatno, korisnik ima uputiti prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga.


Pravo na prijenos osobnih podataka


Ako se obrada zasniva na privoli korisnika ili se vrši automatiziranim sredstvima, korisnik ima pravo tražiti od Voditelja obrade prijenos vaših podataka drugom voditelju obrade osobnih podataka.


Pravo na pritužbu nadležnom tijelu


Korisnik ima pravo osobno se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka u slučaju nezadovoljstva načinom prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka.


Točnost osobnih podataka


Voditelj obrade poduzima razumne korake s ciljem osiguranja da osobni podaci koje prikuplja budu relevantni za svrhe u koje će se upotrebljavati te da budu točni i potpuni. Međutim, u nekim se slučajevima Voditelj obrade mora osloniti na korisnike pri pružanju osobnih podataka koji su točni i istiniti.

Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su navedeni podaci potpuni, istiniti, točni i ažurni.Izjava o povjerljivosti


Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na internetskoj stranici matinataskincare.com i koje su prikupljene korištenjem te stranice.
Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju te su dostupni samo ovlaštenim osobama Voditelja obrade kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka, Politikom privatnosti i načinima uporabe matinataskincare.com internetske stranice.
U slučaju da se korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti te Politikom privatnosti, korisnika se upućuje da ne koristi internetsku stranicu matinataskincare.com.

Promjene Politike privatnosti


Voditelj obrade zadržava pravo promijeniti ovu Politiku privatnosti u svako doba te se upućuje korisnika da povremeno posjetiti internetsku stranicu kako bi utvrdio je li došlo do izmjena. Pri tome će relevantan biti datum zadnje izmjene napisan na početku ove Politike privatnosti.